Чи може бути застосовано адміністративний арешт коштів на рахунку платника податків?

Інше
Тип: Приватне
Додано: 24.07.2023 о 15:40:14
Опис пропозиції:
Пунктом 94.2 статті 94 ПКУ визначені обставини, за яких може бути застосований адміністративний арешт майна платника податків.
Відповідно до пункту 94.4 статті 94 ПКУ арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.
Арешт коштів на рахунку/електронному гаманці платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду (абзац другий підпункту 94.6.2 пункту 94.6 статті 94 ПКУ).
Згідно з пунктом 3 розділу VІІ Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 632, для застосування арешту коштів на рахунку/електронному гаманці платника податків податковий орган подає до суду заяву в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.
Відповідно до пункту 76 розділу V Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163, надавач платіжних послуг платника, у якому відкрито рахунок/рахунки платника, уживає заходів щодо забезпечення виконання документа, зокрема, судового рішення про арешт коштів, який надійшов у цей операційний день.
Згідно з пунктом 31 розділу І Інструкції № 163 надавач платіжних послуг платника здійснює зупинення видаткових операцій за рахунками користувачів на підставі рішення суду, яке винесене за зверненням контролюючого органу і надійшло до надавача платіжних послуг платника безпосередньо від суду або контролюючого органу після отримання рішення суду.
Підстави для припинення адміністративного арешту майна платника податків визначені у пункті 94.19 статті 94 ПКУ.
Пунктом 2 розділу VІІ Порядку № 632 визначено, що звільнення коштів з-під арешту банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг, емітент електронних грошей здійснює за рішенням суду. Для звільнення коштів з-під арешту податковий орган звертається до суду протягом двох робочих днів, що настають за днем, коли податковому органу стало відомо про виникнення підстав для припинення такого арешту.
Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України (частина друга статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-IV.
Відповідно до пункту 84 розділу V Інструкції № 163 надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ, зокрема, судове рішення про зняття арешту з коштів, який надійшов до нього в електронній або паперовій формі.
Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про зняття арешту коштів у паперовій формі, який доставлено до надавача платіжних послуг платника самостійно виконавцем (представником/повіреним, помічником приватного виконавця), адвокатом, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, контролюючого органу або який надійшов рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, слідчий, суд, слідчий суддя, прокурор, контролюючий орган. Надавач платіжних послуг платника встановлює повноваження особи, яка самостійно доставила документ про арешт коштів, у порядку, визначеному в його внутрішніх документах.
Згідно із Загальними положеннями Інструкції № 163 надавач платіжних послуг платника виконує платіжну інструкцію користувача протягом операційного дня, якщо платіжна інструкція надійшла до нього протягом операційного часу, або в інший строк, якщо це передбачено умовами договору. Надавач платіжних послуг платника виконує платіжну інструкцію користувача, що надійшла до нього після закінчення операційного часу, не пізніше наступного операційного дня або в інший строк, якщо це передбачено умовами договору.
Таким чином, адміністративний арешт коштів на рахунку платника податків може бути застосовано виключно на підставі рішення суду.
З метою звільнення коштів з-під арешту податковий орган звертається до суду протягом двох робочих днів, що настають за днем, коли податковому органу стало відомо про виникнення підстав для припинення такого арешту.
Після ухвалення судом рішення про зняття арешту з коштів та набрання ним законної сили, таке рішення підлягає обов'язковому виконанню надавачем платіжних послуг.
Відповідно до пункту 31 розділу І Інструкції № 163 надавач платіжних послуг платника здійснює поновлення видаткових операцій за рахунком користувача на підставі рішення податкового керуючого або суду.
Діяльність надавачів платіжних послуг регулюється Законом України від 30 червня 2021 року № 1591-IX "Про платіжні послуги" та Інструкцією № 163, а також іншим законодавством України.
Головне управління ДПС у Запорізькій області
Від: Ольга
Запоріжжя, Запорізька область
Ціну не вказано

Ваша безпека!

За будь-яких умов, уникайте передоплат і не відправляйте дані ваших банківських карт.

Оголошення №93724 Чи може бути застосовано адміністративний арешт коштів на рахунку платника податків? на board.if.ua переглянуто: 163 раз(и,ів)