Чи застосовуються штрафні санкції за порушення сплати узгоджених зобов’язань з екологічного податку до платника, який має можливість своєчасно викон

Інше
Тип: Приватне
Додано: 18.09.2023 о 15:55:56
Опис пропозиції:
Чи застосовуються штрафні санкції за порушення сплати узгоджених зобов’язань з екологічного податку до платника, який має можливість своєчасно виконати податковий обов’язок під час воєнного стану?

До платника екологічного податку, який має можливість своєчасного виконання своїх податкових обов’язків з екологічного податку, застосовуються штрафні санкції та пеня у випадку порушення правил сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов’язань з екологічного податку.
Відповідно до пункту 250.1 статті 250 ПКУ базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
Платники податку складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (пункт 250.2 статті 250 ПКУ).
Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання, які тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу, визначені у cтатті 124 ПКУ.
Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) − плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з осіб, що вчинили податкове правопорушення або порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (підпункт 14.1.265 пункту 14.1 статті 14 ПКУ);
Порядок нарахування пені встановлено статтею 129 ПКУ.
Пеня − сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми податкових зобов’язань та/або на суми штрафних (фінансових) санкцій, не сплачених у встановлені законодавством строки, а також нарахована в інших випадках та порядку, передбачених ПКУ або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (підпункт 14.1.162 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).
Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ нарахування пені розпочинається при нарахуванні контролюючим органом податкового зобов’язання у встановлених ПКУ випадках, не пов’язаних з проведенням перевірки, або при нарахуванні контролюючим органом грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні-рішенні згідно із ПКУ.
На суму грошового зобов’язання, визначеного підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, якщо її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день. (абзац перший пункт 129.4 статті 129 ПКУ).
Також підпунктом 129.9.7 пункту 129.9 статті 129 ПКУ визначено, що пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню, зокрема, у випадку вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою внаслідок введення воєнного, надзвичайного стану.
Разом із цим, згідно з пунктом 52 прим. 1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.
Водночас, пунктом 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.
Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 № 225, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2022 року за № 967/38303.
З урахуванням змін до ПКУ, внесених Законами України від 12 травня 2022 року № 2260-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» (набрав чинності з 27.05.2022) та від 13 грудня 2022 року № 2836-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України» (набрав чинності з 03.01.2023), тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків i зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 пiдрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, зокрема:
платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків щодо подання звітності, у тому числі передбаченої пунктом 46.2 статті 46 ПКУ, за I квартал 2022 року (для звітності, що подається за квартальний звітний (податковий) період), за умови подання такої звітності до контролюючого органу не пізніше 20.07.2022 та сплати не пізніше 01.08.2022.
Головне управління ДПС у Запорізькій області
Від: Ольга
Запоріжжя, Запорізька область
Ціну не вказано

Ваша безпека!

За будь-яких умов, уникайте передоплат і не відправляйте дані ваших банківських карт.

Оголошення №95832 Чи застосовуються штрафні санкції за порушення сплати узгоджених зобов’язань з екологічного податку до платника, який має можливість своєчасно викон на board.if.ua переглянуто: 14 раз(и,ів)