Оновлено декларацію з податку на прибуток

Інше
Тип: Приватне
Додано: 22.01.2020 о 10:40:31
Опис пропозиції:
Наказом МФУ від 14.11.2019 № 481 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств" затверджено зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
Наказ №481 набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім п.п. 3 п. 1 та п. 3 Наказу №481(зміни у додатку РІ та запровадження нового додатку ПП), які набирають чинності з 01 січня 2020 року.
Зазначені зміни передбачають, зокрема:
– доповнення таблиці про наявність додатків колонкою для відмітки про наявність нового додатка ПП, а також розділення колонки "ФЗ12" на дві колонки для відміток про складання фінансової звітності за П(С)БО чи МСФЗ;
– доповнення декларації новим додатком ПП "Інформація про суми податкових пільг", який подаватимуть платники податку, що не сплачують податок у зв'язку з отриманням податкових пільг відповідно до постанови КМУ від 27.12.2010 р. № 1233;
– доповнення форми декларації новими рядками для відображення податкових зобов'язань, інших штрафних санкцій та пені, визначених відповідно до ПКУ, не пов'язаних із виправленням помилок (рядки 35 – 37).
– вилучення з таблиці 1 додатка ПН рядка 12 "Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України";
– доповнення додатка ВП третьою таблицею про наявність поданих до декларації додатків – форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється;
– викладення в новій редакції назв різниць у рядках 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2 та 3.1.7 додатка РІ до декларації, а також доповнення цього додатка у підрозділі "Інші різниці" новим рядком 4.1.4.1 для відображення позитивної різниці між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам і сумою нормативу таких витрат, передбаченої пп. 141.1.3 ПКУ.
Від: Ольга
Ціну не вказано
Контакт:
Ольга
Запоріжжя
Запорізька область

Оголошення №47910 Оновлено декларацію з податку на прибуток на board.if.ua переглянуто: 24 раз(и,ів)